Enlarge text
Print
Privatlivspolitik


Hvilke oplysninger bliver registreret?
Systemet kan kun bruges til at indberette om væsentlige forhold, som f.eks. økonomisk kriminalitet, væsentlige brud på arbejdssikkerheden, væsentlige brud på miljøregler og forurening af miljøet, fysisk vold, seksuelle krænkelser, mv.
 
Hvis der modtages anmeldelser af mindre væsentlige forhold som f.eks. utilfredshed med lønforhold, samarbejdsvanskeligheder, overtrædelse af ryge- eller alkoholpolitik mv., vil disse oplysninger straks blive slettet i it-systemet og blive videregivet til de relevante personer.
 
Logning
Registrering af anmeldelser sker anonymt i systemet. Det eneste, der registreres er selve anmeldelsen. Der føres således ikke log over den IP-adresse eller maskin-ID på den computer, som anmeldelsen bliver foretaget fra. 
 
Korrektion af registrerede oplysninger
Hvis du bliver opmærksom på, at du har indgivet ufuldstændige eller ukorrekte oplysninger, laver du blot en ny anmeldelse i systemet, hvor du henviser til den tidligere anmeldelse og beskriver, hvad der skal korrigeres.
 
Hvis du i forbindelse med oprettelsen af en anmeldelse har valgt at kunne følge med i sagen (for så vidt angår ikke-konfidentielle oplysninger), kan du foretage korrektionen ved at logge på systemet med dit sagsnummer samt dit selvvalgte password.
 
Videregivelse af de registrerede oplysninger
De oplysninger, der registreres i it-systemet, bliver som udgangspunkt ikke videregivet til andre. Der kan forekomme tilfælde, hvor oplysninger videregives til en ekstern advokat eller revisor i forbindelse med sagsbehandlingen af en indberetning.
 
Herudover vil oplysninger fra whistleblower-systemet alene blive videregivet, hvis det er påbudt ved lov, kendelse/dom fra en domstol eller tilsvarende.
 
Sletning af registrerede data
Registrerede data må kun opbevares så længe, der er behov for det.
 
Når der ikke længere er behov for at opretholde registreringen af oplysningerne, vil oplysningerne blive slettet i systemet.
 
It-sikkerhed og anonymitet
Indberetningssystemet, bliver leveret af og er hostet hos Got Ethics A/S, der er en uafhængig part og garanterer for sikkerheden og anonymiteten i systemet. 
 
Human Time har truffet de fornødne tekniske og organisatoriske foranstaltninger mod, at personoplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab eller misbruges. Håndteringen af personlige oplysninger er underlagt strenge kontroller og procedurer og overholder derfor lovgivningen om behandling af persondata samt god skik inden for området.
 
Systemet logger ikke IP-adresser og maskin-ID og benytter ej heller cookies, ligesom al datatransmission og lagring af data sker krypteret. Der sendes ingen ukrypterede oplysninger over det åbne internet.
 
Hvis en indberetning er foretaget fra en computer, der er på virksomhedens netværk, er der en (teoretisk) risiko for, at de besøgte hjemmesider bliver logget i virksomhedens log. Denne (teoretiske) risiko kan elimineres ved at foretage anmeldelsen fra en computer, der ikke er på virksomhedens netværk.
 
Det er valgfrit, om man vil indgive en anmeldelse anonymt eller ikke-anonymt. Hvis en anmelder vælger ikke at være anonym, vil anmelderens identitet være kendt for de personer, der behandler sagen. I dette tilfælde kan en anmelder risikere at blive indkaldt som vidne i en eventuel retssag, hvorved anonymiteten fortabes.
 
Spørgsmål
Hvis du har spørgsmål til beskyttelsen af personoplysninger, kan du kontakte Jesper Dannemann fra Got Ethics A/S på e-mail jda@gotethics.com.