Enlarge text
Print
FAQ


Hvorfor har Region Hovedstaden en whistleblowerordning?

Regionrådet har besluttet at etablere en whistleblowerordning i Region Hovedstaden for at sikre regionens ansatte og eksterne samarbejdspartnere, herunder leverandører, adgang til at videregive oplysninger om grove eller væsentlig fejl eller forsømmelser i regionens administration eller borgerbetjening. Ordningen skal bidrage til at

  • at sikre åbenhed og gennemsigtighed i forhold til ulovligheder og alvorlige uregelmæssigheder i regionen
  • at beskytte ansatte og samarbejdspartnere, som indgiver oplysninger til ordningen
  • at sikre, at de indgivne oplysninger bliver anvendt konstruktivt til at forbedre, forebygge og afværge fejl og ulovligheder i Region Hovedstadens administration og borgerbetjening.
Hvilke sager er egnet til ordningen?

Whistleblowerordningen behandler kun viden eller begrundet mistanke om grove eller væsentlige og gentagne fejl og forsømmelser i Region Hovedstaden, fx

  • fare for enkeltpersoners sundhed og sikkerhed
  • misbrug af økonomiske midler
  • fare for miljøet
  • tilfælde af omsorgssvigt eller lignende

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du skal indberette oplysninger om et forhold eller ej, bør du ikke holde dig tilbage. Advokatkontoret, der tager sig af henvendelserne, besvarer, vejleder og vurderer i hvert enkelt tilfælde. Hvis din indberetning ikke er omfattet af whistleblowerordningen, får du besked om, hvor du ellers kan henvende dig.

Hvem kan indberette oplysninger?
Oplysninger kan indberettes af alle ansatte i Region Hovedstaden og alle samarbejdspartnere, fx leverandører.
Hvordan indberetter man?
Indberetning sker via internetportalen https://regionh.whistleblowernetwork.net.
Du kan indberette oplysninger på Region Hovedstadens Whistleblowerordning ved at klikke på ”indberet oplysninger” på forsiden og herefter indtaste i den elektroniske blanket.

Du kan ikke indberette via e-mail, fordi der er tale om fortrolige personoplysninger, der ikke må sendes ukrypteret over det åbne internet.

Når du indberetter oplysninger, kan du vælge at følge sagen og dermed kunne logge dig på systemet på et senere tidspunkt og se, om sagsbehandleren har stillet spørgsmål til sagen eller efterspørger yderligere dokumentation.

Hvis du har valgt at være anonym vil en eventuel efterfølgende dialog være 100 % anonym og alene afhænge af om du logger på systemet og besvarer sagsbehandlerens eventuelle spørgsmål. 
Hvilke forhold skal med?
Det er vigtigt, at du beskriver alle faktiske forhold så detaljeret som muligt og vedhæfter så meget dokumentation som muligt. Faktiske oplysninger og dokumentation giver de bedste muligheder for at undersøge det forhold, som du indberetter oplysninger om.
Hvem behandler oplysningerne?
Et eksternt og uafhængigt advokatkontor, Bech-Bruun, tager sig af de henvendelser, der kommer ind via ordningen. De vurderer, om det drejer sig om forhold, der er omfattet af whistleblowerordningen. Hvis oplysningerne er omfattet af ordningen og der er mulighed for at oplyse sagen tilstrækkeligt, videresendes oplysningerne til den direktør, som har ansvaret for den del af organisationen, oplysningerne handler om.
Er jeg helt sikker på at være anonym?
Ja, hvis du ønsker at være anonym, så kan du godt det. Det it-system, der modtager indberetningerne giver mulighed for at du kan være helt anonym og samtidig følge med i sagen og eventuelt kommunikere med den som undersøger sagen. Denne form for anonym kommunikation via Whistleblowerordningen er godkendt af Datatilsynet.

Hvis du vælger ikke at kunne følge sagen, fravælger du muligheden for at det eksterne advokatfirma kan kommunikere med dig, hvis de fx ønsker yderligere oplysninger.

Hvis en indberetning er foretaget fra en computer, der er på Region Hovedstadens netværk, er der en (teoretisk) risiko for, at de besøgte hjemmesider bliver logget i regionens log. Denne (teoretiske) risiko kan elimineres ved at foretage anmeldelsen fra en computer, der ikke er på Region Hovedstadens netværk.
Hvilken information modtager den, der har indberettet oplysninger?

Hvis du ved indberetningen vælger at kunne følge sagen, giver det dig mulighed for at kunne besvare evt. afklarende spørgsmål eller bidrage med evt. yderligere oplysninger, hvis der er behov for det.

Desuden vil du, hvis ikke det er i modstrid med reglerne om tavshedspligt m.v., modtage en besked når sagen

  • afvises fordi den ikke er omfattet af whistleblowerordningen
  • henlægges fordi sagen ikke er alvorlig nok eller det ikke er muligt at finde den nødvendige dokumentation
  • afsluttes

Skal man altid bruge whistleblowerordningen?
Nej – whistleblowerordningen er et supplement til de almindelige kanaler; ledelse, tillidsrepræsentanter eller MED-systemet. Derfor skal du kun bruge whistleblowerordningen, hvis du ikke føler dig tryg ved at bruge de almindelige kanaler, eller hvis du fx forgæves har henvendt dig til en eller flere af de almindelige kanaler.