Enlarge text
Whistleblowerordning for Region Hovedstaden
for medarbejdere og samarbejdspartnere 

Som ansat i Region Hovedstaden kan du her på siden indberette oplysninger om ulovligheder og andre alvorlige forhold i regionens administration eller borgerbetjening. Regionens samarbejdspartnere kan også anvende whistleblowerordningen. Du kan vælge at foretage indberetningen anonymt. De indberettede oplysninger undersøges indledningsvis af advokatfirmaet Bech-Bruun, der videresender sagen til den relevante direktion.

Patienter der ønsker at klage, kan ikke bruge whistleblowerordningen, men kan læse mere om klage og erstatning her.

 

Læs mere »

Hvad kan indberettes?
Følg med i sagen
Information

Du kan indberette oplysninger til whistleblowerordningen om:
•Stafbare forhold fx: Grove overtrædelser af tavshedspligt, misbrug af økonomiske midler, tyveri, bedrageri, bestikkelse, vold mv.
•Alvorlige overtrædelser af lovbestemmelser fx: miljølovgivning, lovgivning om magtanvendelse,  sundhedslovgivningen, lovgivning om offentlighed i forvaltningen og persondataloven
•Andre alvorlige forhold fx: Grove overtrædelser af regionens interne regler for bogføring og regnskab, bevidst vildledning af borgere i kommunikationen fra regionen

Mobning, utilfredshed med løn, overtrædelse af alkoholpolitik mv. skal ikke anmeldes i dette system, men skal i stedet indberettes gennem de almindelige kanaler, fx til din tillidsrepræsentant eller til ledelsen.

 

 

Når du sender indberetningen har du mulighed for at vælge, at du vil følge med i sagen uanset om indberetningen er foretaget anonymt eller ej. Det kan være en rigtig god idé at følge med i sagen, da de personer, der behandler indberetningen måske har behov for at stille opklarende spørgsmål til dig for at kunne komme videre med undersøgelsen.
Når du indsender din indberetning kan du vælge at være anonym ved at undlade at udfylde dine kontaktoplysninger. Du får ved indsendelse af indberetningen tildelt et sagsnummer og vælger selv en adgangskode. 

Husk at gemme sagsnummeret og adgangskoden.